/Nhận định thị trường ngày 30/10: EUR/USD trong ngày dưới áp lực.

Nhận định thị trường ngày 30/10: EUR/USD trong ngày dưới áp lực.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1710

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1710 với mục tiêu 1,1645 & 1,1630.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1710, có thể tới 1,1735 & 1,1760.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

EUR/USD trong ngày 30/10

Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1878,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1878,00 với mục tiêu 1859,00 & 1853,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1878,00, có thể tới 1885,00 & 1891,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1878,00 khả năng quay về 1859,00 là rất lớn.

giá vàng trong ngày 30/10

GBP/USD trong ngày : tăng.

Điểm xoay: 1,2900

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2900 với mục tiêu 1,2980 & 1,3000.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2900, có thể tới 1,2880 & 1,2860.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày 30/10

USD/JYP trong ngày : sự củng cố.

Điểm xoay: 104,50.

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 104,50 với mục tiêu 104,20 & 104,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 104,50, có thể tới 104,70 & 104,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

USD/JYP trong ngày 30/10

Có thể bạn quan tâm:

>>Nhận định thị trường ngày 28/9: giá vàng dưới áp lực.

TAGS:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *