/Nhận định thị trường ngày 28/10: EUR/USD trong ngày nguy cơ suy giảm.

Nhận định thị trường ngày 28/10: EUR/USD trong ngày nguy cơ suy giảm.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,1805

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1805 với mục tiêu 1,1770 & 1,1755.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1805, có thể tới 1,1820 & 1,1835.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

EUR/USD trong ngày 28/10

Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1902,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1902,00 với mục tiêu 1914,00 & 1920,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1902,00, có thể tới 1898,00 & 1891,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

giá vàng trong ngày 28/10

GBP/USD trong ngày : tăng.

Điểm xoay: 1,3015

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3015 với mục tiêu 1,3075 & 1,3100.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3015, có thể tới 1,3000 & 1,2990.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày 28/10

GBP/JYP trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 136,27 là điểm kháng cự.

Điểm xoay: 136,27.

Khuyến nghị giao dịch: xu hướng giảm lấn át khi 136,27 là điểm kháng cự.

Phương án phụ: trên 136,27, trông chờ 136,66 và 136,90.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang bán quá nhiều (<30). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 136,16 và 136,32).

GBP/JYP trong ngày 28/10
TAGS:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *