/Nhận định thị trường ngày 27/10: EUR/USD trong ngày dưới áp lực.

Nhận định thị trường ngày 27/10: EUR/USD trong ngày dưới áp lực.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1825

Khuyến nghị giao dịch:  bán ở dưới 1,1825 với mục tiêu 1,1785 & 1,1770.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1825, có thể tới 1,1840 & 1,1860.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

EUR/USD trong ngày 27/10 dưới áp lực

Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1905,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1905,00 với mục tiêu 1891,00 & 1887,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1905,00, có thể tới 1910,00 & 1914,00.

Tư vấn kĩ thuật: vượt qua mốc 1905,00 chỉ số có thể tiến tới 1891,00.

giá vàng trong ngày 27/10

GBP/USD trong ngày : xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,3045

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3045 với mục tiêu 1,2990 & 1,2970.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3045, có thể tới 1,3075 & 1,3100.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GBP/USD trong ngày 27/10

USD/JYP trong ngày : dưới áp lực.

Điểm xoay: 104,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 104,90 với mục tiêu 104,60 & 104,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 104,90, có thể tới 105,05 & 105,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

USD/JYP trong ngày  27/10
TAGS:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *